Samenwerking

Naast het reguliere onderwijs en de extra activiteiten, kunnen de studenten Italianistiek ook instappen in verschillende vormen van internationale samenwerking met Italiaanse universiteiten en studiecentra.

In het kader van het Europese Erasmusproject hebben de docenten specifieke uitwisselingsakkoorden met acht Italiaanse universiteiten afgesloten.

Voor de studenten die hun taalkennis wensen te verdiepen, zijn er een aantal zomercursussen Italiaans geselecteerd. Bovendien is er ook een akkoord met de master na master "Didattica dell'Italiano come L2" van de Universiteit van Padova.