Activiteiten

De opleiding Italianistiek organiseert op geregelde basis vormings- en verdiepingsactiviteiten, zowel in het kader van specifieke vakken als van groter opgezette studiedagen.

De docenten taal- en letterkunde nodigen regelmatig buitenlandse collega's uit voor een gastcollege over vakspecifieke onderwerpen tijdens de contacturen van de opleidingsonderdelen.

Naast deze specifieke lezingen worden er ook studiedagen en congressen georganiseerd, telkens met betrekking tot de onderzoeksdomeinen van de docenten taal- en/of letterkunde.

Deze activiteiten richten zich zowel tot de studenten, ter aanvulling van het opleidingsaanbod, als tot alle geïnteresseerden in Italiaanse taal, literatuur en cultuur.